Przeglądy okresowe budynków użytku publicznego

Akcesoria kominiarskieBudynki użytku publicznego to miejsca szczególnie często odwiedzane przez duże grupy ludzi. Zapewnienie bezpieczeństwa na ich terenie jest więc kwestią priorytetową dla zarządców i właścicieli. Jednym z elementów kontrolingu budynków tego typu są systematyczne przeglądy kanałów kominowych, wentylacyjnych i innych.

Nasz zespół zajmuje się przeglądami okresowymi budynków użytku publicznego, takich jak muzea, galerie sztuki, urzędy, hotele, uniwersytety, szpitale, przychodnie, dworce i wiele innych. Bazujemy przy tym na ogromnym doświadczeniu oraz profesjonalnym sprzęcie kominiarskim.

 

Co mówi prawo o przeglądach okresowych budynków użytku publicznego?

Prawo szczegółowo określa przepisy dotyczące przeglądów okresowych budynków użytku publicznego pod kątem systemów kominowych. Zgodnie z nimi każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek zlecić przeprowadzenie kontroli obiektu odpowiednio wykwalifikowanym specjalistom. Proces ten powinien odbywać się w określonych terminach: w budynkach o powierzchni zabudowy większej niż 2000 m2 dwa razy do roku - do 31 maja i do 30 listopada.

Przeglądy okresowe budynków publicznych to niezbędne czynności, które zapewnią bezpieczeństwo osobom przebywającym w budynku: pracownikom oraz petentom i gościom. Tylko poprzez regularnie przeprowadzane inspekcje kominiarskie jesteś w stanie uchronić wszystkie obecne w obiekcie osoby przed zatruciami, pożarem czy wybuchami. Przegląd pozwala zweryfikować stan systemu kominowego, wychwycić wszelkie usterki i awarie, zanim dojdzie do sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu.