Kontrola instalacji gazowych

Instalacja gazowa w budynkuPrzeprowadzamy kontrole instalacji gazowych, aby sprawdzić szczelność przewodów, a także by namierzyć ewentualne usterki czy awarie. Nieszczelności w obrębie instalacji gazowych stwarzają bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia mieszkańców.